Efedrin och synefrin

Efedrin i livsmedel och därmed också kosttillskott är förbjudet inom EU och många andra länder. Det beror på att ämnet kan vara farligt för hälsan.

Synefrin är ett ämne som är mycket likt efedrin. Vissa tillverkare av kosttillskott har låtit synefrin ersätta efedrin i sina produkter. Men även synefrin kan vara skadligt för hälsan.

Var finns efedrin?

Efedrin finns naturligt i växter inom släktet Ephedra. Substansen kan utvinnas ur växter eller framställas syntetiskt. Trots att efedrin är olagligt i kosttillskott i Sverige kan ämnet förekomma i framförallt bantningsprodukter och sportpreparat.

Efedrin finns även som godkänd substans i läkemedel. För dessa är dosering och behandlingstid anpassad efter de sjukdomssymtom som ska behandlas. Produkter som innehåller efedrin är olagliga att sälja som läkemedel om de inte är godkända av Läkemedelsverket. Efedrin betraktas som dopningsmedel av Internationella olympiska kommittén och Riksidrottsförbundet.

Var finns synefrin?

Synefrin finns naturligt i vissa citrusfrukter, till exempel innehåller skal av omogna frukter av pomerans relativt mycket synefrin. Pomerans har därför använts för utvinning av ämnet synefrin men det kan även framställas syntetiskt. Synefrin kan förekomma i kosttillskott, framförallt i sportpreparat och bantningsprodukter.

Synefrin kan också förekomma i läkemedel, men för närvarande finns inte några läkemedel som innehåller synefrin godkända i Sverige (januari 2020).

Är det farligt med efedrin och synefrin?

Både efedrin och synefrin kan i stora mängder ge allvarliga effekter på hjärta och blodkärl. Användning av dessa ämnen kan förhöja blodtrycket och påverka hjärtrytmen. Risken för sådana oönskade effekter ökar vid upprepad användning eller om produkter som innehåller efedrin eller synefrin tas i kombination med koffein. Efedrin kan vara beroendeframkallande.

Livsmedelsverket bedömer i dagsläget att doser på mer än 40 mg synefrin/dag kan innebära en hälsorisk. Om en produkt innehåller både synefrin och koffein kan den innebära en hälsorisk även vid lägre synefrindosering än 40 mg/dag.

Vi kan få i oss små mängder av synefrin via livsmedel, till exempel juice och marmelad, när de är gjorda på hela citrusfrukter inklusive skal. De små mängder det då handlar om är inte skadliga.

Hur vet man om ett kosttillskott innehåller efedrin eller synefrin?

 Även om efedrin i livsmedel, och därmed också kosttillskott, är förbjudet inom EU och många andra länder så finns det produkter på marknaden.

Man ska kunna läsa på förpackningen om en produkt innehåller efedrin eller synefrin. Men det är ändå inte så lätt att förstå om en produkt innehåller dessa ämnen. Det beror på att de kan ha olika benämningar i innehållsförteckningarna, några exempel på synonymer till efedrin är

  • epitonin (en äldre beteckning på efedrin)
  • Ma Huang (kinesiskt växtnamn)
  • Ephedra sinensis, som är det vetenskapliga (latinska) artnamnet på en växt som innehåller efedrin.

Synefrin anges ofta i innehållsförteckningar, men ibland anges det vetenskapliga (latinska) namnet för pomerans, Citrus aurantium.

Finns det gränsvärden?

Det finns inte gränsvärden för efedrin eller synefrin i kosttillskott (livsmedel) i Sverige. Efedrin är olagligt om det förekommer i livsmedel eftersom det klassas som läkemedel. Efedraört och beredningar av denna som härrör från efedraarter är även förbjudna i livsmedel enligt förordning 1925/2006. Även produkter som innehåller synefrin kan i vissa fall klassificeras som läkemedel av Läkemedelsverket.
EG-förordning 1925/2006 - Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel

Känsliga grupper

Personer med högt blodtryck och personer med tendens till oregelbunden hjärtrytm kan vara extra känsliga för effekter av efedrin och synefrin.

Ämnen i kosttillskott

Senast granskad 2021-12-08