Dricksvatten i dunk

Kvinna och barn dricker vatten på en klippa

Ibland är det långt till närmaste dricksvattenkran. Då kan du behöva ta med en dunk  med vatten. Här finns råd om hur du gör för att hålla dricksvattnet i dunken fräscht.

Ibland har vi inte tillgång till kranvatten och  då måste vi ta med oss dricksvatten i en dunk eller annan behållare.

Följ dessa råd så håller sig dricksvattnet fräscht under minst en vecka: 

  • Använd  väl rengjorda flaskor eller dunkar.
  • Fyll på med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten.
  • Förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.

Lukt och smak avgör

Det är svårt att säga exakt hur länge man kan förvara dricksvatten eftersom hållbarhetstiden bland annat beror på hur rent vattnet och förvaringskärlet är från början. Under riktigt bra förhållanden kan dricksvatten hålla sig fräscht betydligt längre tid än en vecka.

Att sätta en gräns för hur länge dricksvatten kan förvaras har mer med lukt och smak att göra än med hälsomässiga risker. Dricksvattnet i dunken kan komma att lukta eller smaka illa, speciellt om det förvaras länge och varmt, till exempel i solen. Det kan också bli färgat och det kan bildas en slemmig hinna på insidan av behållaren.

Du ska naturligtvis inte dricka vatten som smakar eller luktar illa, är grumligt eller kraftigt färgat.

Senast granskad 2022-11-18