Offentliga kök - coronavirus

En hemtjänstpersonal ställer ner en tallrik framför en äldre person.

De flesta åtgärder mot covid-19 har tagits bort. Corona-smittan finns dock fortfarande runt omkring oss. Här finns frågor och svar om corona för dig som arbetar med måltider i vård, skola och omsorg.

Kökens ordinarie hygienrutiner inklusive handtvätt är tillräckliga för att undvika smittspridning även av coronavirus. Det finns inget som tyder på att coronaviruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. 

Viktigt att anpassa åtgärder inom vård och omsorg efter smittläget

Spridningen av covid-19 är fortfarande omfattande i samhället. För att skydda individer med störst risk för allvarliga konsekvenser av covid-19 är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom vård och omsorg även efter 9 februari, när de flesta restriktioner i samhället togs bort.

Gemensamma aktiviteter och måltider kan vara av stor betydelse för äldre inom äldreomsorgen och för patienter på sjukhus. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att verksamheter inom vård och omsorg organiseras så att trängsel begränsas och gör det möjligt för människor att hålla avstånd till varandra. Verksamheterna behöver därför bedöma hur de kan begränsa smittorisken vid gemensamma måltider och aktiviteter. 

Vilket ansvar har förskolor och skolor för att motverka smittspridning i samband med skolmåltider?

Skolverksamheter har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det gäller även när det inte är pandemi. Huvudmän för skolor och förskolor ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. De förebyggande åtgärder som genomförs i verksamheten bör enligt Folkhälsomyndigheten vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning, och inte påverka barns och elevers välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Det är upp till huvudmän och rektorer att bedöma vilka förebyggande åtgärder kopplade till skolmåltider som behövs. Det kan bland annat bero på de lokala förutsättningarna och barnens eller elevernas ålder. Det kan vara bra att skolverksamheten och måltidsverksamheten samverkar i denna fråga.

Är det något speciellt att tänka på i köket / restaurangen när det gäller coronavirus och hygien?

Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?

Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?

Är man sjuk bör man inte jobba. Om ert livsmedelsföretag har en medarbetare som har blivit sjuk -  följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det finns inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via mag-tarmkanalen.

Följ Måltidsbloggen

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2022-08-23