Konsument - coronavirus

De flesta åtgärder mot covid-19 har tagits bort. Corona-smittan finns dock fortfarande runt omkring oss. Här finns svar på vanliga frågor om corona och mat.

Kan coronavirus smitta via de livsmedel jag köper i matbutiker eller via internet?

Måste jag skölja frukt, bär och grönsaker extra noga på grund av coronaviruset?

Nej. Du behöver inte skölja frukt, bär eller grönsaker extra noga på grund av coronaviruset. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter frukt, bär och grönt bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att äta mat.

För att ytor och föremål som till exempel frukt, bär och grönt ska kunna överföra coronavirus måste viruset först hamna på föremålet i fråga. Det kan ske genom att en sjuk person hostar och nyser på föremålen, eller tar på dem med virus på händerna. Om en frisk person sedan tar på föremålen och därefter tar med handen i ögon, näsa eller mun, utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med om någon i din närhet hostar eller nyser på dig.  Det beror på att viruset måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta.

Kan jag bli smittad genom att ta i redskap som till exempel en salladstång eller en livsmedelsförpackning som en smittad person har rört vid?

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där viruset finns (se svar på frågan ovan).

Är det fortsatt viktigt att tvätta händerna? 

Ja. Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. Tvätta händerna ofta och torka dem torra efteråt. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit. Båda sätten gör att coronaviruset förlorar sin förmåga att smitta.

Kan dricksvatten vara en smittväg för coronaviruset?

Nej. Det är inte troligt att coronaviruset smittar via dricksvatten.

Det beror dels på att den behandling som ingår när dricksvatten produceras är tillräckligt för att ta bort eventuella virus, dels på att viruset dör när det kommer ner i magsäckens sura miljö.  

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2022-04-22