Campylobacter i kyckling - resultat av provtagning

Det utbrott som pågick sommaren 2016 till sommaren 2017 var kopplat till svenskproducerad kyckling. Antalet sjuka har nu minskat och Folkhälsomyndigheten bedömer därför att utbrottet är över.

Antalet rapporterade smittade personer har varit betydligt högre än normalt fram till och med juni men har under senare delen av sommaren återgått till för årstiden mer normala nivåer.

Även om det här utbrottet bedöms vara avslutat är det alltid viktigt att hantera kyckling på rätt sätt i köket. Var noga med hygienen, skilj rått kycklingkött från annan mat och genomstek alltid kyckling.

Om undersökningen

Livsmedelsverket har under utbrottet vid flera tillfällen provtagit och analyserat färskt kycklingkött från butiker. Resultaten av analyserna publiceras på denna sida.

Provtagningen ger en ögonblicksbild av om det kycklingkött som såldes i butik i 39 olika butiker i Uppsala och Stockholm med omnejd under de tre perioderna 19 mars till 2 april, 4 till 19 maj samt 1 till 20 augusti, innehöll campylobacter.

Proverna togs, med så jämn fördelning som möjligt, från fyra olika kategorier:

  • Kyckling från den stora inhemska producent som haft problem med rengöring av transportburar.
  • Övrig svensk konventionellt uppfödd kyckling.
  • Ekologiskt uppfödd kyckling.
  • Utländsk kyckling.

Analyserna omfattar totalt, för alla tre perioder, 300 prover av färskt kycklingkött.

I augustiprovtagningen har antalet prover med campylobacter minskat hos den producent som haft problem med rengöringen. I övrig konventionellt producerad kyckling har det ökat något. Ekologisk kyckling, som går ute under sommaren, har ofta campylobacter. Därför är det, trots minskningen i konventionell kyckling totalt fler positiva prover än i maj.

Samlat resultat per företag, vecka 32, 33 och 34  - augusti 2017 

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover Antal prover med campylobacter 
F 21 Varmlösa allfågel  7  7
F 22 Torsåsens fågelprodukter  1  1
F 23 Kärra gårdsslakteri  0  0
F 25 Bjärefågel i Torekow  4  1
F 29 Lagerberg i Norjeby  5  1
F 33 Skånefågel  17  14
F 35 Guldfågeln  13  2
F 38 Kronfågel  25  11
F 45 Hagby gårds fågel  1  1
F 46 Viking fågel  2  2
  Totalt svensk  75  40
       
Fransk    4  3
Dansk    12  7
Finsk    9  0
  Total utländsk    

 

Samlat resultat per företag, vecka 19, 20 och 21 - maj 2017

BeteckningSlakteri Antal analyserade proverAntal prover med campylobacter 
F 21 Varmlösa allfågel  8  6
F 22 Torsåsens fågelprodukter  1  0
F 23 Kärra gårdsslakteri  0  -
F 25 Bjärefågel i Torekow  4  2
F 29 Lagerberg i Norjeby  1  0
F 33 Skånefågel  18  6
F 35 Guldfågeln  15  0
F 38 Kronfågel 24  15
F 45 Hagby gårds fågel  3  3
F 46 Viking fågel 4 4
  Totalt svensk  78  36
       
Dansk    9  1
Finsk    8 0
Fransk    5 4
  Total utländsk  22 5


Samlat resultat per företag vecka 12, 13 och 14 - mars 2017)

BeteckningSlakteri Antal analyserade proverAntal prover med campylobacter
F 21 Varmlösa allfågel  6 1
F 22 Torsåsens fågelprodukter 6  0
F 23 Kärra gårdsslakteri  1 1
F 25 Bjärefågel i Torekow 4 4
F 29 Lagerberg i Norjeby 1  0
F 33 Skånefågel 14 2
F 35 Guldfågeln 18 0
F 38 Kronfågel 31 23
F 45 Hagby gårds fågel 2 2
F 46 Viking fågel  1  1
  Totalt svensk 84 34
       
Dansk   2 2
Finsk   3 0
Fransk   11 9
  Total utländsk 16 11

 

Veckovisa resultat i mars, maj och augusti

Resultat av provtagning från augusti 2017

Vecka 34

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 34Antal prover med campylobacter v 34

F 21

Varmlösa allfågel

 2

 2

F 22

Torsåsens fågelprodukter

 0

 0

F 23

Kärra gårdsslakteri

 0

 0

F 25

Bjärefågel i Torekow

 1

 0

F 29

Lagerberg i Norjeby

 1

 0

F 33

Skånefågel

 7

 7

F 35

Guldfågeln

 3

 1

F 38

Kronfågel

 9

 1

F 45

Hagby gårds fågel

 1

 1

F 46

Viking fågel

 0

 0

 

Totalt svensk

 24

 12

 

 

 

 

Fransk

 

 1

 1

Dansk

 

 4

 4

Finsk

 

 3

 0

 

Total utländsk

 8

 5

 

Vecka 33

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 33Antal prover med campylobacter v 33
F 21 Varmlösa Allfågel  3  3
F 22 Torsåsens fågelprodukter  1  1
F 23 Kärra gårdsslakteri  0  0
F 25 Bjärefågel i Torekow  1  1
F 29 Lagerberg i Norjeby  2  1
F 33 Skånefågel  6  6
F 35 Guldfågeln  5  0
F 38 Kronfågel  9  3
F 45 Hagby gårds fågel  0  0
F 46 Viking fågel  2  2
  Totalt svensk  29  17
       
Fransk    1  0
Dansk    4  1
Finsk    4  0
  Totalt utländsk  9  1

 

Vecka 32

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 32Antal prover med campylobacter v 32
F 21 Varmlösa allfågel  2  2
F 22 Torsåsens fågelprodukter  0  0
F 23 Kärra gårdsslakteri  0  0
F 25 Bjärefågel i Torekow  2  0
F 29 Lagerberg i Norjeby  2  0
F 33 Skånefågel  4  1
F 35 Guldfågeln  5  1
F 38 Kronfågel  7  7
F 45 Hagby gårds fågel  0  0
F 46 Viking fågel  0  0
  Totalt svensk  22  11
       
Fransk    2  2
Dansk    4  2
Finsk    2  0
  Totalt utländsk  8  4

 

Resultat av provtagning från maj 2017

Vecka 21

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 21Antal prover med campylobacter v 21
F 21 Varmlösa allfågel  4  2
F 22 Torsåsens fågelprodukter    
F 23 Kärra gårdsslakteri    
F 25 Bjärefågel i Torekow  1  0
F 29 Lagerberg i Norjeby  1  0
F 33 Skånefågel  5  1
F 35 Guldfågeln  4  0
F 38 Kronfågel  9  7
F 45 Hagby gårds fågel  1  1
F 46 Viking fågel 2

2

  Totalt svensk  27  13
       
Dansk    3  0
Finsk    2  0
Fransk    1  1
  Total utländsk  6  1

 

Vecka 20

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 20Antal prover med campylobacter v 20
F 21 Varmlösa Allfågel  2  2
F 22 Torsåsens fågelprodukter  1  0
F 23 Kärra gårdsslakteri    
F 25 Bjärefågel i Torekow  2  2
F 29 Lagerberg i Norjeby    
F 33 Skånefågel  7  5
F 35 Guldfågeln  6  0
F 38 Kronfågel  6  2
F 45 Hagby gårds fågel  1  1
F 46 Viking fågel  1  1
  Totalt svensk  29  13
       
Dansk    3  0
Finsk    3  0
Fransk    2  1
  Totalt utländsk  8  1

 

Vecka 19

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 19Antal prover med campylobacter v 19
F 21 Varmlösa allfågel  2  2
F 22 Torsåsens fågelprodukter    
F 23 Kärra gårdsslakteri    
F 25 Bjärefågel i Torekow  1  0
F 29 Lagerberg i Norjeby    
F 33 Skånefågel  6  0
F 35 Guldfågeln  5  0
F 38 Kronfågel  9  6
F 45 Hagby gårds fågel  1  1
F 46 Viking fågel  1   1
  Totalt svensk  25  10
       
Dansk    3  1
Finsk    3  0
Fransk    2  2
  Totalt utländsk  8  3

 

Resultat av provtagning från mars 2017

Vecka 14

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 14Antal prover med campylobacter v 14
F 21 Varmlösa allfågel  2 1
F 22 Torsåsens fågelprodukter 0  -
F 23 Kärra gårdsslakteri  1 1
F 25 Bjärefågel i Torekow 1 1
F 29 Lagerberg i Norjeby 0  -
F 33 Skånefågel 3 2
F 35 Guldfågeln 6 0
F 38 Kronfågel 9 7
F 45 Hagby gårds fågel 1 1
F 46 Viking fågel  0  
-
  Totalt svensk 23 14
       
Dansk   0 -
Finsk   0 -
Fransk   3 3
  Total utländsk 3 3

 

Vecka 13

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 13Antal prover med campylobacter v 13
F 21 Varmlösa Allfågel 3 0
F 22 Torsåsens fågelprodukter 1 0
F 23 Kärra gårdsslakteri  0  -
F 25 Bjärefågel i Torekow 2 2
F 29 Lagerberg i Norjeby 0  -
F 33 Skånefågel 8 0
F 35 Guldfågeln 10 0
F 38 Kronfågel 12 7
F 45 Hagby gårds fågel 0  -
F 46 Viking fågel  1  
1
  Totalt svensk 37 9
       
Dansk   2 2
Finsk   3 0
Fransk   4 3
  Totalt utländsk 9 5

 

Vecka 12

BeteckningSlakteri Antal analyserade prover v 12Antal prover med campylobacter v 12
F 21 Varmlösa allfågel 1 0
F 22 Torsåsens fågelprodukter 4 0
F 23 Kärra gårdsslakteri 0  -
F 25 Bjärefågel i Torekow 1 1
F 29 Lagerberg i Norjeby 1 0
F 33 Skånefågel 3 0
F 35 Guldfågeln 3 0
F 38 Kronfågel 10 9
F 45 Hagby gårds fågel 1  1
F 46 Viking fågel  0  
-

  Totalt svensk 24 11
       
Dansk   0 -
Finsk   0 -
Fransk   4 3
  Totalt utländsk 4 3
Senast granskad 2017-09-21