Här gör du skillnad för många, varje dag

Utomhusbild av tre veterinärer som arbetar i livsmedelskontrollen

Som anställd på Livsmedelsverket arbetar du med kontroll för kvalitet i livsmedelsproduktionen – för djurens bästa, för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt. Livsmedelskontrollen är en oberoende kvalitetsstämpel som stärker förtroendet för mat producerad i Sverige, och grundar för en hållbar livsmedelsindustri. Här gör vi skillnad för många, varje dag.

I Sverige ska alla kunna lita på att maten vi äter är säker. Och det är företagens ansvar att allt går rätt till i livsmedelsproduktionen. Djuren ska behandlas väl och konsumenter ska inte bli sjuka av maten eller lurade om vad den innehåller.

Livsmedelsverket kontrollerar att företagen lever upp till lagar och regler. Men vi ska också underlätta för företagen att förstå vad som förväntas av dem, och hur de ska göra rätt.

Livsmedelskontrollen är en oberoende kvalitetsstämpel som stärker förtroendet för livsmedel producerade i Sverige, både här hemma och på export. På så sätt grundar livsmedelskontrollen också för tillväxt och en hållbar livsmedelsindustri, i hela landet.

Som veterinär i livsmedelskontrollen har du ett viktigt arbete där du gör skillnad för många, varje dag.

Livsmedelskontrollen utvecklas och du kan utvecklas med den

Den offentliga livsmedelskontrollen är den enda oberoende kvalitetsstämpeln för livsmedel som Sverige har. Och kontrollen utvecklas och moderniseras nu för att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för livsmedel producerade i Sverige.

Teknikutveckling och digitalisering förändrar och effektiviserar arbetssätt och rutiner. Samtidigt är mötet med företagen viktigt och vi arbetar alltid för att skapa bra kontrollsituationer och ett förtroendefullt klimat mellan oss.

Den nationella livsmedelsstrategin för jobb och tillväxt uppmanar Livsmedelsverket att underlätta och skapa goda förutsättningar för livsmedelsföretagen. Den påverkar livsmedelskontrollens arbete i grunden. Och med livsmedelsstrategin följer också ett flertal utvecklingsuppdrag.

Mycket är på gång i livsmedelskontrollen. Som veterinär här har du möjlighet att påverka utvecklingen, och att utvecklas med den.

Har vi det du söker, har du det vi söker?

Att arbeta i livsmedelskontrollen är givande, samtidig kan det också vara utmanande. Som veterinär på Livsmedelsverket har du ett myndighetsuppdrag och många intressen och förväntningar att möta.

Djurskydd, livsmedelsfusk och miljöhänsyn är viktig för konsumenterna som tänker sig att livsmedelskontrollen ser till att allt går rätt till. Livsmedelsföretagen är specialiserade och kunniga, och vi ska göra kvalificerade bedömningar och ge användbara råd.

Du behöver tycka om myndighetsrollen, och våga lita på dina kunskaper. Du ska dagligen fatta riktiga och rättssäkra beslut, möta och prata med parter i olika situationer. Du behöver kunna lagstiftningen, gilla administration och en aning detektivarbete.

Om det låter intressant, hör av dig. Vi är alltid öppna för spontanansökningar.

Ett varierande jobb där du kan planera dina dagar

Livsmedelskontrollen erbjuder varierande arbetsuppgifter, praktiska och administrativa. Du arbetar med livsmedelssäkerhet, smittskydd och djurskydd. Planerar kontroll, godkänner anläggningar och vidtar sanktioner när det är nödvändigt.

På en och samma dag kan du utföra levandedjursbesiktning på ett stort slakteri för att sedan besöka en mathantverkare för att kontrollera att tillverkningen och hanteringen av livsmedel är säker.

Beroende på hur stort ditt område är och hur många som ingår i ditt team kan det bli en hel del resande. Du arbetar självständigt, och har stora möjligheter att planera dina arbetsdagar på bästa sätt.

En trygg anställning med framtidsutsikter

Livsmedelsverket ger dig möjlighet att utvecklas i din roll, och med livsmedelskontrollens uppdrag. En anställning som veterinär här är trygg och styrs inte av kortsiktiga prestationer.

Nyanställda får en introduktionsutbildning för att komma in i arbetet, i lagtexter och bestämmelser. Du ska känna dig säker i ditt myndighetsuppdrag. Som erfaren är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper.

Livsmedelsverket ger anställda förutsättningar att fördjupa sig i djurskydd, smittskydd, livsmedelssäkerhet och patologi, i kommunikation och bemötande. Samtidigt lär du dig mycket om livsmedelsproduktion.

Livsmedelsverket erbjuder bra lönevillkor, och du behöver inte arbeta jourer eller på helger.

I ett starkt team är du aldrig ensam

Även om du stora delar av arbetsdagen är ute själv på kontroller så är du ändå aldrig ensam. Du tillhör ett starkt team av kunniga och pålitliga kollegor och chefer. Tillsammans har ni ansvar för ert område.

Du kan alltid vända dig till ditt team när du behöver. Ni delar bedömningar, erfarenheter och insikter, bygger er kunskap, utvecklas tillsammans i det dagliga arbetet. Om något är svårt löser ni det ihop. Tillsammans är ni med och utvecklar kontrollen.

Ditt team kommer att vara din styrka.

Senast granskad 2017-10-02