Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

WP Knackwurst AB


Anläggningsnummer

6114

Postadress

Bruksgatan 14, 241 71 Marieholm

Kommun

ESLÖV

Län

SKÅNE

Kategori

MP

Övrig verksamhet

VI-PP(mp) CS(kf)

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket