Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Vilthanteringsanläggning ForshagaAkademin


Anläggningsnummer

088

Postadress

c/o ForshagaAkademin AB Industrileden 5B, 667 32 Forshaga

Kommun

FORSHAGA

Län

VÄRMLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket