Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Bårarp


Anläggningsnummer

5040

Postadress

c/o Mostorps gård AB Bårarps gård , 305 77 Getinge

Kommun

HALMSTAD

Län

HALLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-CP CS(kf)

Djurslag

B O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket