Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Mora Bäck 13:17


Anläggningsnummer

793

Postadress

c/o Eva Karlsson, Lillbyvägen 15, 792 96 VÅMHUS

Kommun

MORA

Län

DALARNA

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-CP IV-CP IV-GHE

Djurslag

B O wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket