Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Faringe Kött & Slakt AB


Anläggningsnummer

003

Postadress

Karlsberg 155, 744 92 Huddungeby

Kommun

HEBY

Län

UPPSALA

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP

Djurslag

B C O S P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket