Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Fållökna gård


Anläggningsnummer

064

Postadress

c/o Tomas Toll Ålstensgatan 25 C, 167 65 Bromma

Kommun

FLEN

Län

SÖDERMANLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

III-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp)

Djurslag

fG wU wL wA wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket