Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Carne Mundial


Anläggningsnummer

5323

Postadress

Muskotgatan 5, 424 41 ANGERED

Kommun

GÖTEBORG

Län

VÄSTRA GÖTALAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP CS(kf) CS(i)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Kommunen