Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Wibyholms Godsförvaltning


Anläggningsnummer

179

Postadress

c/o Axel Öberg, Vibyholm, 649 91 SPARREHOLM

Kommun

FLEN

Län

SÖDERMANLAND

Kategori

GHE

Djurslag

wU wL wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket