Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Vikbolands Kött


Anläggningsnummer

359

Postadress

c/o Niclas Nordkvist, Vånga Gård, 610 29 Vikbolandet

Kommun

NORRKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-SH III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM CS(kf)

Djurslag

B C O S R wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket