Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Travarbo Gårdsbutik och Vilt


Anläggningsnummer

702

Postadress

c/o Travarbo HB, Travarbo, 732 96 Arboga

Kommun

LINDESBERG

Län

ÖREBRO

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket