Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Totebo Kött


Anläggningsnummer

363

Postadress

Totebo Gård 2, 593 72 TOTEBO

Kommun

VÄSTERVIK

Län

KALMAR

Kategori

CP

Övrig verksamhet

I-CP V-MP V-MM

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket