Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Polarica AB


Anläggningsnummer

860

Postadress

Box 27, 953 21 Haparanda

Kommun

HAPARANDA

Län

NORRBOTTEN

Kategori

CP

Övrig verksamhet

III-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i)

Djurslag

fG wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket