Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Ödeby Naturbeteskött


Anläggningsnummer

719

Postadress

Ödeby gård 1, 461 99 Upphärad

Kommun

LILLA EDET

Län

VÄSTRA GÖTALAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(pap)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket