Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Nordankil viltslakteri


Anläggningsnummer

073

Postadress

Nordankil 118, 733 99 MÖKLINTA

Kommun

SALA

Län

VÄSTMANLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

wU wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket