Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Fållökna gård


Anläggningsnummer

064

Postadress

c/o Tomas Toll Ålstensgatan 25 C, 167 65 Bromma

Kommun

FLEN

Län

SÖDERMANLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

fG wU wL wA wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket