Tillbaka till Kött från frilevande vilt

David Karlgrens Slakteri AB


Anläggningsnummer

060

Postadress

Box 820 , 982 28 Gällivare

Kommun

GÄLLIVARE

Län

NORRBOTTEN

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-SH III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM VIII-PP CS(i)

Djurslag

B O S fG P wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket