Tillbaka till Kött från hägnat vilt

Görviks gårdsslakteri


Anläggningsnummer

713

Postadress

c/o Görviks lantbruk HB, Görvik 825, 833 48 Hammerdal

Kommun

STRÖMSUND

Län

JÄMTLAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) XII-PP(f)

Djurslag

O P B fG wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket