Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Slakteriet Sjöbo AB


Anläggningsnummer

147

Postadress

Brockamöllevägen 69, 275 64 Blentarp

Kommun

SJÖBO

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MM CS(kf)

Djurslag

B C O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket