Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Gudruns


Anläggningsnummer

264

Postadress

Box 31, 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN

Kommun

HUDDINGE

Län

STOCKHOLM

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP VI-PP(mp) CS(kf)

Djurslag

B P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket