Tillbaka till Anläggningar med allmän verksamhet

Syd Frys AB


Anläggningsnummer

454

Postadress

Box 5046, 250 05 Helsingborg

Kommun

HELSINGBORG

Län

SKÅNE

Kategori

CS(f) RW CS(i) CS(k)

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket