Avgifter för stora slakterier mer än 1000 ton

Här finns information om avgifter för kontroll vid stora slakterier. Till stora slakterier hör alla slakterier som slaktar mer än 1 000 ton per år och där Livsmedelsverkets personal är på plats under slaktdagen, så kallad ständig närvaro. 

I avgiften för den planerade kontrollen vid stora slakterier ingår två delar dels besiktning före och efter slakt, dels tiden som går åt för kontroll av själva livsmedelsföretaget, slakteriet. Dessutom ingår tid för förarbete och efterarbete. Ofta sker förberedelser inför och efterarbete från en kontroll en annan dag än själva kontrollen på plats. Tid för kontrollen registreras på den dag arbete görs.

För varje slaktdag summeras timmarna för kontroller vid slakt för respektive personalkategori. Du betalar avgift per påbörjade 15 minuter enligt avgifterna för officiella veterinärer respektive för officiella assistenter.

Avgiften är 1 010 kronor per timme för officiell veterinär och 830 kronor per timme för officiell assistent.

Tiden för kontrollen av företaget debiteras per påbörjade 15 minuter och dag. Även kontroll som inte var planerad debiteras per påbörjade 15 minuter och dag.
Avgiften är 1 010 kronor per timme.

Livsmedelsverket fattar beslut om avgift varje månad. Beslutet omfattar avgifter för all kontroll på anläggningen, alltså även till exempel exportkontroller. Avgiften för ett kontrolltillfälle kan komma att bli uppdelad på två fakturor, om kontrollen ligger på båda sidor om ett brytdatum.

Fakturan för kontrollavgiften skickas tillsammans med beslutet.

Räkneexempel - total avgift för en slaktdag 2023

Tabell 1 (Exempel på kostnad för officiell veterinär en slaktdag):

Officiell veterinär (OV)

Tid

Avrundad tid

Avgift i kronor

OV 1

7 h 10 min

   

OV 2

8 h 45 min

   

Total OV

15 h 55 min

16 h

16 * 1 010 =
16 160 kr

Tabell 2 (Exempel på kostnad för oficiell assistent för en slaktdag):

Officiell assistent (OA)

Tid

Avrundad tid

Avgift i kronor

OA 1

7 h 20 min

   

OA 2

7 h 40 min

   

OA 3

8 h 5 min

   

OA 4

7 h 25 min

   

Total OA

30 h 25 min

30,5 h 

30,5 * 830 =
25 315 kr

Den totala avgiften för en slaktdag enligt räkneexemplet, före eventuellt stöd är 16 160 + 25 315  = 41 475 kronor (beräkningarna framgår av tabell 1 och 2).

Senast granskad 2023-04-11