Avgifter för mindre slakterier upp till 1000 ton med ständig närvaro

Här finns information om avgifter för kontroll vid mindre slakterier med ständig närvaro. Till kategorin ”mindre slakterier med ständig närvaro” hör alla slakterier som slaktar upp till och med 1 000 ton per år, och där Livsmedelsverkets personal är på plats mer än fyra sammanhängande timmar de dagar det slaktas.

I avgiften för den planerade kontrollen vid dessa slakterier ingår två delar dels besiktning före och efter slakt, dels tiden som går år för kontroll av själva livsmedelsföretaget, slakteriet. Dessutom ingår tid för förarbete och efterarbete. Ofta sker förberedelser inför och efterarbete från en kontroll en annan dag än själva kontrollen på plats. Tid för kontrollen registreras på den dag arbete görs.

För varje slaktdag summeras timmarna för kontroller vid slakt för respektive personalkategori. Du betalar avgift per påbörjade 15 minuter enligt avgifterna för officiella veterinärer respektive officiella assistenter. Avgiften är 1 440 kronor per timme för officiell veterinär och 1 250 kronor per timme för officiell assistent.

Tiden för kontroll av företaget debiteras per påbörjade 15 minuter och dag. Även kontroll som inte var planerad debiteras per påbörjade 15 minuter och dag.

Avgiften för kontroll som inte var planerad är 1 440 kronor per timme. 

Livsmedelsverket fattar beslut om avgift månadsvis för dessa slakterier. I beslutet ingår alla avgifter för kontroll som utförts under perioden, alltså även till exempel kontroll av integrerade verksamheter. Avgiften för ett kontrolltillfälle kan komma att bli uppdelad på två fakturor, om kontrollen ligger på båda sidor om ett brytdatum.

Fakturan skickas tillsammans med beslutet.

Räkneexempel - total avgift för en slaktdag 2023

Tabell 1 (exempel på kostnad för officell veterinär en slaktdag):

Officiell veterinär (OV)

Tid

Avrundad tid

Avgift i kronor

OV 1

6 h 5 min

6 h 15 min 

 

Total OV

 

6,25 h

6,25*1 440 =
9 000 kr

Tabell 2 (exempel på kostnad för officiell assistent en slaktdag):

Officiell assistent (OA)

Tid

Avrundad tid

Avgift i kronor

OA 1

7 h 50 min

8 h

 

Total OA

 

8 h

8*1 250 =

10 000 kr

Den totala avgiften för en slaktdag enligt räkneexemplet, före eventuellt stöd är: 9 000 +10 000  = 19 000 kronor (beräkningarna framgår av tabell 1 och 2).

Senast granskad 2023-04-11