Avgift för kontroll vid mindre slakterier utan ständig närvaro och vilthanteringsanläggningar

Här finns information om avgifter för kontroll vid mindre slakterier och vilthanteringsanläggningar där Livsmedelsverkets personal inte är ständigt närvarande vid slakt. Till denna kategori hör dels alla mindre slakterier där besiktning före och efter slakt sker genom besök av Livsmedelsverkets personal, dels alla vilthanteringsanläggningar. 

 

I avgiften för den planerade kontrollen vid slakterier och vilthanteringsanläggningar ingår två delar dels besiktning före och efter slakt, dels tiden som går åt för kontroll av själva livsmedelsföretaget, slakteriet. Dessutom ingår tid för förarbete och efterarbete. Ofta sker förberedelser inför och efterarbete från en kontroll en annan dag än själva kontrollen på plats. Tid för kontrollen registreras på den dag arbete görs.

Avgiften för besiktning före och efter slakt baseras på den tid som kontrollen tar. Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter per besök. Avgiften 2022 är 950 kronor per timme. Till det kommer avgift för inställelse per besök. Avgiften per inställelse är 1 430 kronor.

Tiden för kontroll av själva livsmedelsföretaget debiteras per påbörjade 15 minuter och dag. Även kontroll som inte var planerad debiteras per påbörjade 15 minuter och dag. Avgiften 2022 är 950 kronor per timme. 

Livsmedelsverket fattar beslut om avgift kvartalsvis. I beslutet ingår alla avgifter för kontroll som utförts under perioden, alltså även till exempel kontroll av integrerade verksamheter. Avgiften för ett kontrolltillfälle kan komma att bli uppdelad på två fakturor, om kontrollen ligger på båda sidor om ett brytdatum.

Fakturan för kontrollavgiften skickas tillsammans med beslutet.

Räkneexempel - total avgift för en slaktdag 2022

Tabell 1 (Exempel på kostnad för inställelse en slaktdag):

Inställelseavgift

  Avgift kronor

Levandedjursbesiktning, måndag morgon

1 430

Köttbesiktning, måndag eftermiddag

1 430

Total kostnad inställelse 

2 860 kr

 

Tabell 2 (Exempel på kostnad för kontroll för en slaktdag):

Tidpunkt

Tid i minuter

Avrundad tid

Kostnad

Levandedjursbesiktning, måndag morgon

10

0,25 h

0,25 * 950   = 237,50

Köttbesiktning, måndag eftermiddag

40

0,75 h

0,75 * 950   = 712,5 

Inspektion på plats

80

1,5 h

1,5 * 950 = 1 425

Total kostnad kontroll

   

2 375 kr

Den totala avgiften för en slaktdagen enligt räkneexemplet, före eventuellt stöd blir 2 860 + 2 375 = 5 235 kronor (beräkningarna framgår av tabell 1 och 2).

Senast granskad 2022-12-21