Länkar till livsmedelsmyndigheter inom EU samt i Norge, Island och Färöarna med godkända anläggningar

Här finns information om EU-godkända anläggningar i andra medlemsländer inom EU.

Godkända anläggningar

På EU-kommissionens webbplats finns länkar till EU-ländernas centrala livsmedelsmyndigheter. Myndigheten i dessa länder publicerar listor över de anläggningar i respektive land som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004 för produktion av animaliska livsmedel.

Senast granskad 2021-05-11