Exportrestriktioner och sjukdomar i intyg

Här hittar du information om restriktioner i exporten med anledning av djursjukdomsutbrott. Du får också veta var du ska söka om sjukdomar i intyg.

Exportrestriktioner

Vid djursjukdomsutbrott kan Jordbruksverket upprätta skydds- och övervakningszoner runt det smittade området och exportintyg får inte utfärdas från de avgränsade områdena. Export och pre-export från områden utanför restriktionszoner är möjlig om de ytterligare villkoren i exportintygen följs för berörda sjukdomar. Dessa villkor kan variera för olika länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

Fågelinfluensa och Newcastlesjuka

Covid-19

Till följd av pandemin Covid-19 införde vissa länder restriktioner som påverkar exporten. Innan livsmedel skickas utomlands är det viktigt att exporterande företag tar reda på om det har införts några restriktioner i importlandet samt i de länder som sändningen ska resa igenom (transit). Det är också extra viktigt att kontrollera att rätt dokument medföljer.

Sjukdomar i intyg

Senast granskad 2023-03-31