Ny manual för ekologiskt kontrollintyg (COI)

2022-02-23

Nu finns det en ny användarmanual för det ekologiska kontrollintyget (COI). Sprid den gärna. Tänk särskilt på att det ekologiska kontrollintyget ska signeras av producentens kontrollorgan innan sändningen lämnar avsändarlandet.

EU-kommissionen har tagit fram en ny användarmanual för det ekologiska kontrollintyget (COI). Manualen är på engelska och du kan med fördel sprida den till producenter och kontrollorgan.

Kontrollintyget ska vara signerat innan sändningen lämnar avsändarlandet

Observera att det ekologiska kontrollintyget ska signeras av producentens kontrollorgan innan sändningen lämnar avsändarlandet, enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2021/2306. Det är mycket viktigt att du som importör stämmer av med producenten att det finns ett giltigt kontrollintyg innan varan skickas, så att din sändning uppfyller kraven i lagstiftningen och kan importeras som ett ekologiskt livsmedel. Vissa fält i kontrollintyget får dock kompletteras i efterhand – detta kan du läsa mer om i manualen.

Gränskontrollstation / Point of Release for free circulation

I fält 10 i det ekologiska kontrollintyget ska en gränskontrollstation eller en  "Point of Release for free circulation" anges. Om den ekologiska sändningen även omfattas av ett CHED-intyg, ska en gränskontrollstation anges, i annat fall ska en "Point of Release for free circulation" anges. Mer information hittar du på hemsidan om bokning av kontroll: