Uppdaterade privatintyg för sammansatta livsmedel

2023-01-20

Förlagan till det privatintyg som ska åtfölja sändningar av rumstempererade sammansatta livsmedel har ändrats från och med den 9 januari 2023. Nu har även våra mallar för privatintygen uppdaterats efter senaste versionen av förlagan.

Privatintyg ska åtfölja sändningar av sammansatta livsmedel, som är lagringståliga i rumstemperatur och som innehåller andra animaliska ingredienser än råmjölk och kött, som importeras från länder utanför EU. Vad som ska ingå i ett privatintyg anges i artikel 22.3 i förordning (EU) 2022/2292 och förlagan till intyget finns i bilaga V till förordning (EU) 2020/2235.

Den 9 januari 2023 ändrades förlagan till privatintyget. Ändringarna innebär bland annat ett nytt fält i ruta I.27 (Beskrivning av sändningen) som ska fyllas i med uppgifter om den tillverkningsanläggning som har producerat den sammansatta produkten. Förutom detta har det gjorts några förtydliganden i del II av intyget och bland anmärkningarna för att förenkla ifyllandet av intyget. Alla ändringar finns att hitta i aktuell ändringsförordning.

Vänligen använd de senaste versionerna av privatintyget som finns på vår webbplats om import av sammansatta livsmedel.

Övergångsperioden för den gamla förlagan gäller till och med den 15 juli 2023, förutsatt att intyget har utfärdats senast den 15 april 2023.