Tullverket inför ny hantering av CHED

2023-02-15

Den 1 mars 2023 ändras Tullverkets hantering av CHED som en del i EUs digitalisering av tullhanteringen. Den ändrade hanteringen kan innebära att det blir längre handläggningstider och det är viktigt att uppgifterna i deklaration och CHED stämmer överens.

Vid import av livsmedel som kräver gränskontroll kontrollerar Tullverket att det finns ett godkänt CHED innan varan släpps ut på marknaden ur tullhänseende. Det är därför viktigt att deklarera varan till Tullverket först när sändningen har godkänts i gränskontrollen, med andra ord när sändningen har ett godkänt CHED i TRACES.NT.

Ett godkänt CHED får status ”Validerat/Valid” i TRACES.NT. Den importör och speditör som är kopplad till ett CHED kan följa dess status direkt i systemet. Mer information om förhandsanmälan med CHED och tillgång till TRACES.NT finns på vår webbplats.