Påminnelse om livsmedel som importeras från Storbritannien via Göteborgs Hamn

2022-05-23

Det är upp till dig som importör att ha koll på att livsmedlen du importerar uppfyller kraven i lagstiftningen. Livsmedel som innehåller både vegetabiliska livsmedel och animaliska ingredienser, så kallade sammansatta livsmedel, ska i de flesta fall kontrolleras vid gränskontrollstation innan de får importeras. Det är mycket viktigt att varorna packas så att de är tillgängliga när trailern öppnas för kontroll.

Vilka livsmedel från Storbritannien ska kontrolleras vid Livsmedelverkets gränskontrollstation?

Animaliska livsmedel

Animaliska livsmedel från Storbritannien ska alltid kontrolleras vid första gräns till EU och medföljas av korrekt hälsointyg. Mer information om animaliska livsmedel hittar du här.

Sammansatta livsmedel

Livsmedel som innehåller både vegetabiliska och animaliska ingredienser, så kallade sammansatta livsmedel, ska i de flesta fall kontrolleras vid gränskontrollstation innan de importeras. Det händer att Livsmedelsverket vid kontroll hittar sammansatta livsmedel som enligt lagstiftningen ska gränskontrolleras, men som inte anmälts för kontroll. Vi vill därför uppmärksamma alla importörer på att se över om livsmedlen omfattas av krav på gränskontroll i god tid före importtillfället.

Privatintyg eller hälsointyg

Sammansatta livsmedel ska medföljas av antingen ett hälsointyg eller ett så kallat privat intyg. Det privat intyget ska undertecknas av importören och det är därmed du som importör som ansvarar för att det är korrekt ifyllt. På sista sidan av intyget finns anmärkningar om hur det ska fyllas i.

Är du osäker på om det sammansatta livsmedel du importerar ska gränskontrolleras, eller på hur någon del i privatintyget ska fyllas i, är du välkommen att kontakta gränskontrollen. Red ut detta i god tid innan importtillfället.

Mer information om gränskontroll av sammansatta livsmedel, intyg och de produkter som är undantagna krav på gränskontroll hittar du här:

Vissa vegetabiliska livsmedel, med ursprung i annat land utanför EU men avsända från Storbritannien, ska gränskontrolleras. Mer information om vilka livsmedel och ursprungsländer det handlar om finner du här:

Gränskontrollpliktiga varor ska vara åtkomliga vid kontroll

Det är mycket viktigt att varor som omfattas av krav på gränskontroll är åtkomliga för kontroll direkt när trailern öppnas. En eventuell urlastning för att komma åt rätt vara är ofta både kostsam och tidskrävande.

På gränskontrollstationen i Göteborgs Hamn är urlastning av kyl- och frystrailers inte möjlig utan att riskera att kylkedjan i livsmedlen bryts. Mer information om detta finner du i föregående nyhetsbrev.