Påminnelse angående gränskontroll av kyl- och frystrailers från Storbritannien i Göteborgs hamn

2022-04-04

Livsmedelsverket vill påminna om att trailers från Storbritannien med flera sändningar av kylda och frysta livsmedel inte kan gränskontrolleras vid gränskontrollstationen i Göteborgs hamn. 

Livsmedelsverkets gränskontrollstation i Göteborgs hamn har inte möjlighet att utföra gränskontroll av kyl- och frystrailers som innehåller flera sändningar som transporteras från Storbritannien till Göteborgs hamn. Anledningen är att gränskontrollstationens lokaler i Göteborgs hamn inte är anpassade till kontroll av sändningar i trailers. Det är därför inte möjligt att lasta ur sändningar för kontroll utan att riskera att kylkedjan i livsmedlen bryts.

Trailers med kylda och frysta livsmedel som enbart innehåller en sändning och där livsmedlen är lättåtkomliga, lastade direkt innanför trailerns dörrar, kan anmälas till gränskontroll. Livsmedelsverket kommer att återuppta gränskontroll av kylda och frysta importsändningar som transporteras i trailers så fort, för detta transportsätt anpassade och godkända gränskontrollokaler, finns tillgängliga i Göteborgs hamn. Livsmedelsverket fortsätter att tillsvidare kontrollera sändningar med rumstempererade livsmedel som transporteras i trailers.