Nya publicerade förordningar om import av ekologiska livsmedel

2022-01-03

Följande förordningar som rör import av ekologiska livsmedel från länder utanför EU publicerades i mellandagarna:

  • Förordning (EU) 2021/2306 - med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget
  • Förordning (EU) 2021/2307 - mer i detalj om regler som rör dokument och anmälningar
  • Förordning (EU) 2021/2305 – om regler för de produkter som inte måste importeras via en gränskontrollstation
  • Förordning (EU) 2021/2325 – förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionen. (De förteckningar som tidigare fanns i förordning (EU) 1235/2008).