Ny numrering i importlagstiftningen gällande sammansatta livsmedel och flytt av listan över godkända restsubstansplaner

2022-12-14

Från och med 15 december 2022 ändras numreringen i lagstiftningen som handlar om import av sammansatta livsmedel. Även listan över tredjeländer som har en godkänd restsubstansplan flyttas till en annan förordning.

Förändringarna påverkar inte själva importreglerna utan är bara en förändring bland förordningsnummer och laghänvisningar.

Den förordning som har reglerat importkrav för sammansatta livsmedel, förordning (EU) 2019/625, ersätts den 15 december 2022 av förordning (EU) 2022/2292.

De artiklar som har handlat om sammansatta livsmedel i den tidigare förordningen får nu nya artikelnummer. Här är ändringarna som träder i kraft den 15 december 2022:

  • Sammansatta livsmedel, som förvaras i kyl- eller frystemperature - artikel 12.2a blir artikel 20.2a i förordning (EU) 2022/2292
  • Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur, och som innehåller någon mängd av råmjölksbaserade produkter eller köttprodukter (förutom gelatin, kollagen eller högförädlade produkter framställda av kött) – artikel 12.2b blir artikel 20.2b i förordning (EU) 2022/2292
  • Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur, och som innehåller andra animaliska ingredienser än råmjölksbaserade produkter och köttprodukter – artikel 12.2c blir artikel 20.2c i förordning (EU) 2022/2292

Dessa artikelnummer anges även i fältet "Produkttyp" i CHED i TRACES.NT när man ska välja vilken typ av sammansatt livsmedel sändningen gäller. Därför är det viktigt att vara medveten om ändringen så att du väljer rätt produkttyp i de CHED du skapar framöver.

Den här informationen uppdateras även på Livsmedelsverkets webbplats.

Förutom ändringen av förordning och artikelnummer för sammansatta livsmedel flyttas listan över de tredjeländer som har en godkänd så kallad restsubstansplan från bilagan till beslut 2011/163/EU till bilaga -I till förordning (EU) 2021/405.