Gränskontrollstationen på Landvetter flygplats har stängts

2023-06-20

Från och med den 1 juni 2023 har Livsmedelsverkets gränskontrollstation på Landvetter flygplats stängts och flygplatsen är därmed inte längre godkänd för införsel av gränskontrollpliktiga livsmedel och varor.

Behöriga myndigheter har tillsammans med Swedavia beslutat att stänga gränskontrollstationen på Landvetter flygplats. Detta beror på det låga antalet sändningar som kommer in via flygplatsen.

I och med detta är det endast Arlanda flygplats som har en godkänd gränskontroll för införsel via flyg av livsmedel och varor som kräver CHED-P eller CHED-D i Sverige. Listan över Livsmedelsverkets gränskontrollstationer finns på vår webbplats.