Ändringar i förordning (EU) 2019/1793 om import av vegetabiliska livsmedel från och med den 27 juni 2023

2023-06-08

Förordning (EU) 2019/1793 innehåller listor över de vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras vid import till EU. Förordningen uppdateras regelbundet och följande ändringar träder i kraft från och med den 27 juni 2023.

Observera att du måste gå in i den senaste ändringsförordningen och söka i bilaga I och II för att stämma av vilka vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU som kräver gränskontroll. Listan nedan över nya gränskontrollpliktiga livsmedel och andra ändringar är endast en sammanfattning.

Följande livsmedel läggs till i bilaga I med krav på förhandsanmälan till en gränskontrollstation. Med andra ord är detta nya gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel som ska förhandsanmälas till gränskontrollen innan de ankommer till EUs territorium från och med den 27 juni 2023:

 • Sockerannona (Annona squamosa) (färska eller kylda) från Egypten - provtagningsfrekvens i gränskontrollen är 20 % med avseende på bekämpningsmedelsrester.
 • Spiskummin (hel, krossad eller mald) från Indien - provtagningsfrekvens i gränskontrollen är 20 % med avseende på bekämpningsmedelsrester.
 • Papaya (Carica papaya) från Mexiko - provtagningsfrekvens i gränskontrollen är 20 % med avseende på bekämpningsmedelsrester.
 • Tahini och halva av sesamfrön från Syrien - provtagningsfrekvens i gränskontrollen är 20 % med avseende på Salmonella.

Följande livsmedel läggs till i bilaga II, under punkt 3 i bilagan, med krav på officiellt intyg och analysrapport från avsändarlandet vid import av dessa produkter till EU från och med den 27 juni 2023:

 • Pistaschmandlar (med skal, utan skal, blandningar med nötter och frukt, andra beredningar, pistaschmandelpasta, mjöl och pulver) från USA, avsända från Turkiet - provtagningsfrekvens i gränskontrollen är 50 % med avseende på aflatoxiner.

Följande livsmedel flyttas från bilaga I till II, vilket innebär krav på officiellt intyg och analysrapport vid import av dessa livsmedel till EU från och med den 27 juni 2023:

 • Aprikoskärnor från Turkiet - provtagningsfrekvens i gränskontrollen är 50 % med avseende på cyanid.

Observera att det finns en övergångsperiod för ovan livsmedel som är nya på bilaga II. Sändningar med dessa vegetabiliska livsmedel accepteras utan officiellt intyg och analysrapporter till och med den 27 augusti 2023.

Följande livsmedel flyttas från bilaga II till I, vilket innebär att det från och med den 27 juni 2023 inte längre krävs officiellt intyg och analysrapport vid import av dessa livsmedel till EU. De ska fortsatt förhandsanmälas i TRACES.NT, tillsammans med styrkande dokument så som packlista eller faktura:

 • Snabbnudlar från Sydkorea - etylenoxid - frekvens 20 %.
 • Snabbnudlar från Vietnam - etylenoxid - frekvens 20 %.
 • Sötpaprika (Capsicum annum) och spanskpeppar (Capsicum, annan än sötpaprika) från Dominikanska Republiken - bekämpningsmedelsrester - frekvens 50 %.
 • Jordnötter från Gambia - aflatoxiner - 50 %.
 • Spanskpeppar/sötpaprika (Capsicum) från Indien - aflatoxiner - frekvens 10 %.
 • Johannesbröd från Indien - etylenoxid - frekvens 20 %.
 • Guarkärnmjöl från Indien - etylenoxid - frekvens 20 %.
 • Guarkärnmjöl från Indien - pentaklorfenol och dioxiner - ökad frekvens till 50 %
 • Spanskpeppar (Capsicum, annan än sötpaprika) från Pakistan - bekämpningsmedelsrester - frekvens 20 %.
 • Jordnötter från Sudan - aflatoxiner - 50 %.
 • Johannesbröd från Turkiet - etylenoxid - frekvens 20 %.

För några livsmedel ändras provtagningsfrekvenserna i gränskontrollen. Bland annat har följande livsmedel ökade provtagningsfrekvenser:

 • Sötpaprika (Capsicum annum) och spanskpeppar (Capsicum, annan än sötpaprika) från Egypten - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 30 %.
 • Apelsiner från Egypten - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 30 %.
 • Frukt av pepparrotsträd (”drumsticks”, Moringa oleifera) från Indien - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 20 %.
 • Ris från Indien - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 10 %.
 • Guava från Indien - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 30 %.
 • Sallatsspikblad från Sri Lanka - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 50 %.
 • Smalt papegojblad från Sri Lanka - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 50 %.
 • Granatäpple från Turkiet - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 30 %.
 • Jordnötter från Egypten - aflatoxiner, ökad frekvens till 30 %.
 • Apelsiner från Turkiet - bekämpningsmedelsrester, ökad frekvens till 30 %.

Andra viktiga ändringar:

 • Jordnötter från Bolivia - lägger till blandningar med jordnötter och KN-nummer för detta på listan.
 • Följande livsmedel tas bort från bilaga I - johannesbröd från Malaysia, vattenmelonfrön från Nigeria, jordnötter från Senegal och torkade aprikoser från Uzbekistan.

Mer information om import av vegetabiliska livsmedel finns på vår webbplats.