Ändring i förordning (EU) 2019/1793 om import av vegetabiliska livsmedel

2022-06-15

Förordning (EU) 2019/1793 innehåller listor över de vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras vid import till EU. Förordningen uppdateras regelbundet och följande ändring träder i kraft från och med 3 juli 2022.

Följande livsmedel har flyttats från bilaga II till I, vilket innebär att det fr.o.m. 3 juli 2022 inte längre krävs officiellt intyg och analysrapport vid import av dessa livsmedel till EU:

  • Muskot från Indien - provtagningsfrekvens på 30%, med avseende på aflatoxiner

Följande livsmedel läggs till i bilaga II, med krav på åtföljande officiellt intyg och analysrapport vid import av dessa produkter till EU. Dessa livsmedel har lagts till med avseende på bekämpningsmedelsrester, specifikt etylenoxid, med en provtagningsfrekvens i gränskontrollen på 20%:

  • Blandningar av livsmedelstillsatser med fruktkärnmjöl eller guarkärnmjöl från Indien
  • Blandningar av livsmedelstillsatser med fruktkärnmjöl från Malaysia och Turkiet

Följande livsmedel har flyttats från bilaga I till II, vilket innebär krav på åtföljande officiellt intyg och analysrapport vid import av dessa livsmedel till EU:

  • Palmolja från Ghana - provtagning med avseende på färgämnet Sudan med en frekvens på 50%

Observera att det finns en övergångsperiod för ovan produkter som är nya på bilaga II - palmolja från Ghana, blandningar av livsmedelstillsatser med fruktkärnmjöl eller guarkärnmjöl från Indien och blandningar av livsmedelstillsatser med fruktkärnmjöl från Malaysia och Turkiet som avrest innan den 3 juli 2022 kan accepteras utan åtföljande officiellt intyg och analysrapporter till och med den 3 september 2022.

Följande provtagningsfrekvenser i gränskontrollen har ändrats:

  • Muskot från Indonesien (bilaga II, aflatoxiner) - ökad frekvens till 30%
  • Hasselnötter från Georgien (bilaga I, aflatoxiner) - ökad frekvens till 30%
  • Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) från Thailand (bilaga I, bekämpningsmedelsrester) - ökad frekvens till 30%
  • Ris från Indien och Pakistan (bilaga I, aflatoxin och ochratoxin A) - minskad frekvens till 5% (fler varukoder för ris har också lagts till, se ändringsförordning för detaljer)

Andra viktiga ändringar - gäller snabbnudlar från Sydkorea och Vietnam:

  • Varukod och beskrivning har specificerats med "snabbnudlar med kryddor/smaksättningar eller såser" för att exkludera andra typer av nudlar, till exempel vetenudlar, äggnudlar, vermiceller och andra typer av sådana produkter som inte kan klassificeras som snabbnudlar.