Viktigt steg mot säkrare livsmedel för allergiker

2021-02-16

För personer med allergi kan det innebära stor risk att få i sig livsmedel de inte tål. Nu har globala riktlinjer för hanteringen av livsmedel som kan orsaka allergiska reaktioner tagits fram. Detta för att minska risken för konsumenter med matallergier.

Codex skapades på 1960-talet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världshälsoorganisationen (WHO). De arbetar bland annat med att ta fram internationella standarder för säkra livsmedel. Nyligen har Codex tagit fram en så kallad uppförandekod för hanteringen av matallergener. Koden är avsedd att förbättra hanteringen av allergener i hela livsmedelskedjan, från producent till konsument.

Uppförandekoden underlättar för företagen att arbeta förebyggande med hantering av allergener.

Uppförandekoden beskriver bland annat hur företagen kan:

- förhindra eller minimera risken att allergener överförs mellan livsmedel.

- förhindra eller minimera risken att livsmedel med allergener kommer ut på marknaden utan märkning.

- bidra till att förpackade livsmedel som innehåller allergener är korrekt märkta.

- bidra till att det finns korrekt information om allergener för livsmedel som säljs utan förpackning.

Den globala uppförandekoden beskriver hur allergenhantering ska ske och får betydelse för det fortsatta arbetet med allergenmärkning inom Codex och EU:s arbete på samma område. I flera sammanhang har texter som tagits fram inom Codex utgjort en grund för EU-regler. I Sverige finns nationella branschriktlinjer för hantering och märkning av allergener sedan 2005.

Det är bra att Codex uppförandekod nu finns så att hanteringen av allergener kan förbättras globalt och leda till ökad medvetenhet inom hela livsmedelskedjan.