Ursprung för den primära ingrediensen

2020-02-03

Nu har EU-kommissionens frågor och svar om tillämpning av bestämmelserna i artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1169/2011, ursprungsmärkning av primär ingrediens
kommit.

 I maj 2018 publicerades kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/775 om tillämpningen av artikel 26.3 i informationsförordningen. Den handlar om hur och när ursprung för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges. Definitionen för primär ingrediens är enligt artikel 2.2.q i förordning 1169/2011: "primär ingrediens: en eller flera ingredienser i ett livsmedel som utgör mer än 50 % av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta fall krävs en mängdangivelse."

 

Kommissionen har nu tagit fram frågor och svar för att vägleda kring de nya reglerna som ska börja tillämpas från och med den 1 april 2020.

 

Tänk på att det finns övergångsregler som säger att livsmedel som har släppts ut på marknaden eller har märkts före 1 april 2020 får saluföras tills de är slutsålda.