Uppdaterade texter om närings- och hälsopåståenden i Kontrollwiki

2020-10-07

Efter uppdatering och omstrukturering i Kontrollwiki blir det lättare att ta reda på vilka regler som gäller för närings- och hälsopåståenden om kosttillskott. 

Uppdatering och omstrukturering av texter

Sidorna om närings- och hälsopåståenden i Kontrollwiki har uppdaterats och omstrukturerats. Texterna har delats upp, så att det som handlar om kosttillskott nu är samlat på sidan Märkning av kosttillskott. Närings- och hälsopåståenden om andra livsmedel finns precis som tidigare på den generella sidan Närings- och hälsopåståenden.

Genom att samla texterna om kosttillskott på ett ställe hoppas vi att det ska bli lättare att hitta all relevant information som behövs vid en kontroll.

Förtydliganden om tolkning och lagstöd i två frågor

Det ena förtydligandet gäller hur märkningsreglerna om kosttillskott förhåller sig till reglerna om näringspåståenden, avseende information om innehåll i kosttillskott. Den informationen ligger på sidan Märkning av kosttillskott.

Det andra förtydligandet gäller lagstödet för tolkningen av uttryck om vetenskapligt stöd. Detta förtydligande gäller inte specifikt kosttillskott, så det hittar du på sidan ”Vad får man inte säga?” som ligger under den generella sidan Närings- och hälsopåståenden.

I "jämför versioner" visas vad som har ändrats

Om du vill se exakt vilken information som har ändrats, flyttats eller tagits bort på de olika sidorna kan du använda funktionen ”Jämför versioner”, som du hittar till vänster ovanför rubriken på varje faktasida i Kontrollwiki. På hjälpsidan i Kontrollwiki kan du läsa hur den funktionen fungerar.