Uppdaterade informationsblad om försäljning av små mängder primärprodukter samt märkning av ägg

2022-04-27

Nu finns en uppdaterad informationsbroschyr som vänder sig till livsmedelsföretagare som vill sälja små mängder primärprodukter. Dessutom har Livsmedelsverkets faktablad om märkning av ägg uppdaterats.

Vill du sälja små mängder av egna primärprodukter till exempel på en marknad eller i en reko-ring? Det är en hel del att hålla reda på men nu finns en uppdaterad version av Livsmedelsverkets broschyr med värdefull information till livsmedelsföretag.

Broschyren riktar sig till dig som vill sälja små mängder primärprodukter, frilevande vilt och kött av frilevande vilt direkt till konsumenter eller till lokala butiker, kaféer och restauranger. Här finns också information till den som vill sälja små mängder kött från egna fjäderfän och hardjur.

Vi har bland annat förtydligat vem reglerna vänder sig till och vilka reglerna är. Vi har även kompletterat med information om regler för försäljning via Reko-ringar och förtydligat informationen om försäljning av ekologiska primärprodukter. Länkar till lagstiftningen har också uppdaterats.

Uppdaterad folder om märkning av ägg

Även Livsmedelsverkets faktablad om märkning av ägg har uppdaterats. Framför allt gäller det hänvisningar till lagstiftning som har ersatts sedan den föregående utgåvan. Några mindre ändringar har även gjort avseende rubriker och innehåll, för att stämma överens med Livsmedelsverkets aktuella information om märkning som finns publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Foldern har även kompletterats med information om vad man behöver tänka på när det gäller ekologiska ägg. Dessutom har vi förtydligat hur ord som när- eller lokalproducerat kan användas.

Broschyren och faktabladet finns att läsa eller ladda ner på Livsmedelsverkets webbplats: