Uppdaterad vägledande information om ”fri från”-livsmedel och specialkost

2021-11-03

Nu finns ny information om ”fri från”-livsmedel och specialkost i Kontrollwiki. Informationen vänder sig både till företag och till kontrollmyndigheter. Den tidigare vägledningen i ämnet tas därmed bort från Livsmedelsverkets webbplats

Den nya informationen i Kontrollwiki är i huvudsak en överföring av de texter som tidigare fanns i ”Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Livsmedel särskilt avsedda för personer med allergi eller intolerans”. Informationen i vägledningen har dock både omarbetats och uppdaterats. Även relevanta delar från kontrollhandböckerna om Storhushåll och Butik har tagits med.

Informationen ska ge vägledning till hur livsmedelslagstiftningen bör tolkas för att allergiska och överkänsliga konsumenter ska få säkra ”fri från”-livsmedel och specialkost.

Informationen vänder sig till inspektörer som utför offentlig kontroll av företag som märker med ”fri från” eller serverar specialkost. Informationen vänder sig även till de företag som märker med ”fri från” eller serverar specialkost, och handlar bland annat om vad dessa företag ska tänka på i sin hantering för att resultatet ska bli säkra livsmedel.

Den tidigare vägledningen tas i och med de nya texterna bort från Livsmedelsverkets webbplats.