Uppdaterad information om vattenförsörjning vid livsmedelsföretag

2021-01-25

När kan ett livsmedelsföretag använda annat än dricksvatten i sin produktion? Nu finns uppdaterad information om vattenförsörjning i Kontrollwiki.

Livsmedelsverket har uppdaterat sidan om vattenförsörjning i Kontrollwiki. Nytt på sidan är bland annat vägledande information om när annat vatten än dricksvatten skulle kunna användas i ett livsmedelsföretag.

Om livsmedelföretagaren anser att det inte krävs dricksvatten i verksamheten, måste företagaren visa kontrollmyndigheten att det vatten som är tänkt att användas inte kan påverka livsmedlens hälsosamhet, eller kontaminera livsmedlen. Företagaren behöver i sin riskbedömning bland annat ta hänsyn till:

  • vattnets mikrobiologiska och kemiska kvalitet (inklusive eventuella årstidsvariationer),
  • vilken typ av livsmedel det är,
  • i vilken del av livsmedelsprocessen vattnet används,
  • hur länge livsmedlet är i kontakt med vattnet.

Kontrollmyndigheten måste avgöra om användningen av vatten på ett livsmedelsproducerande företag innebär att livsmedlen kontamineras eller inte. Om det finns risk för att livsmedlen kontamineras ska dricksvatten användas. Om det inte finns risk för att livsmedlen kontamineras kan  annat vatten än dricksvatten användas. Detta under förutsättning att det inte finns särskilda regler som uttryckligen kräver dricksvatten.