Uppdaterad guide underlättar för företag att värdera risker med odeklarerade allergener

2022-07-12

Allergener som mjölk, ägg och jordnöt kan förorena livsmedel och utgöra en risk för allergiker. I Livsmedelsverkets guide för riskvärdering av allergener får du som företagare hjälp att beräkna vilka risker denna förorening medför.

Som företag är du ansvarig för att produkterna du säljer är säkra. Ett viktigt område är allergener. Livsmedelsverkets riskvärderingsguide är nu uppdaterad med fler allergen och portionsstorlekar för fler livsmedel. Guiden tar upp mjölk, jordnöt, hasselnöt, ägg, cashewnöt, valnöt, soja, vete, kräftdjur, fisk och selleri.

I guiden beskrivs hur Livsmedelsverket beräknar risker när allergener påvisas i livsmedel, utan att vara ingredienser i livsmedlet. Allergenen är då en förorening. Som företag kan du använda samma metod för riskvärdering.

Värdering av risker viktigt för rätt åtgärder

Allergener kan förekomma oavsiktligt, genom att livsmedel förorenas, till exempel genom att ha förekommit på samma produktionslinje som en allergen. I dagsläget finns inte några gränsvärden för allergener.

– Det innebär att du måste analysera och värdera risken som just dina produkter kan utgöra om de förorenas av en allergen. Vi hoppas att guiden ska vara till hjälp för denna bedömning, säger Ylva Sjögren Bolin, rådgivare på Livsmedelsverket.

Guiden beskriver inte vid vilken risknivå du som företag behöver vidta åtgärder men förslag till åtgärder finns bland annat i Branschriktlinjer för allergi samt i Codex Code of practice for allergen management.

Bedömningarna som företagen gör är en förutsättning för att

  • livsmedel ska bli säkra för allergiker
  • minska omotiverat matsvinn genom att enbart dra tillbaka livsmedel när de utgör en risk
  • allergiker inte ska vilseledas genom ogrundad ”Kan innehålla spår av…-märkning” .

Vad påverkar risken?

Allergiker är olika känsliga för vilken dos som framkallar reaktion, men också vilka symtom de får. Det är flera saker som påverkar risken. Några exempel är

  • Antalet personer som beräknas reagera på en viss dos av ett allergen
    Svårighetsgraden på symtomen. Alla allergen som beskrivs i guiden kan orsaka svåra anafylaktiska reaktioner men vissa gör det oftare.
  • Portionsstorlekar  - hur stor en portion av olika livsmedel är beskrivs i guiden.