Titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU

2022-01-28

Godkännandet för tillsatsen och färgämnet titandioxid (E 171) i mat tas nu bort av EU. Orsaken är att titandioxid inte längre anses säker att använda som tillsats i mat. EU-förordningen där det framgår är nu publicerad.

Titandioxid (E 171)  är ett vitt färgämne som varit godkänt som livsmedelstillsats. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, gjorde 2021 en ny bedömning där de konstaterade att titandioxid inte är säker att användas som tillsats i mat.

Som en följd av den nya bedömningen har EU beslutat att godkännandet för tillsatsen tas bort. Eftersom Europeiska Unionens råd och Europaparlamentet inte hade några invändningar mot förslaget har ändringen nu publicerats i förordning (EU) nr 2022/63 av den 14 januari 2022.  Förordningen träder i kraft  den 7 februari 2022.

Under en övergångsperiod på sex månader, kan leverantörer fortsätta marknadsföra och sälja titandioxid som tillsats till livsmedel. Livsmedelsproducenter får fortsätta producera och sälja livsmedel som innehåller titandioxid. Från och med 7 augusti 2022 får titandioxid inte längre användas i livsmedelsproduktion. Produkterna får därefter finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.