Svar på vanliga frågor om märkning och kriget i Ukraina

2022-04-22

Nu finns en webbsida med svar på vanliga frågor om vad som gäller för märkning av färdigförpackade livsmedel med anledning av kriget i Ukraina. Svaren förtydligar och fördjupar Livsmedelsverkets ställningstagande från den 17 mars.

Kriget i Ukraina innebär att det kan bli brist på vissa varor, till exempel solrosolja, vilket gör att företag med kort varsel kan behöva byta ut ingredienser i vissa produkter. Livsmedelsverket har därför gjort ställningstagandet att företag som snabbt behöver ändra sina recept ska kunna använda slut på förtryckta förpackningar utan att märka om dem.

För att förtydliga vad ställningstagandet innebär har Livsmedelsverket nu publicerat frågor och svar om till exempel behovet av riskanalys vid byte av ingredienser, vad som gäller för allergener och livsmedel till särskilda grupper samt hur länge ett företag kan använda förtryckta förpackningar utan att ändra märkningen.